shadow

AGORA na četiri lokacije

Slika: 
AGORA na četiri lokacije

Tokom pet dana, 9. do 14. jula 2014. godine, na četiri lokacije u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima, održaće se 10-ak konferencija, tribina, prezentacija na društveno odgovornom projektu EXIT festivala – AGORA.

Fakultet za menadžment – FAM je nastao 2001. godine i predstavlja plod znanja, ljubavi i rada ljudi koji su izvan naše zemlje sticali iskustva. Na polju menadžmenta i na polju edukacije zamenadžment prevashodna uloga fakulteta jeste obrazovanje za budućnost.

Nova "pametna" zgrada Fakulteta za menadžment (FAM), vredna 2,5 miliona evra ispunjava najviše ekološke standarde. Smeštena je u parku i ima 2.800 kvadratnih metara. Fakultet je savremeno opremljen, raspolaže sa dva velika amfiteatra, osam učionica, kompjuterskom učionicom, studiom za snimanje televizijskih emisija i laboratorijom za montažu slike i zvuka. 
Fakultet za menadžment – FAM
Njegoševa 1A

21205 Sremski Karlovci

FAM slika

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog čuva antologijska dela srpske moderne umetnosti prve polovine XX veka, dar čuvenog kolekcionara čije ime nosi. Uz stalnu postavku posetioci mogu videti i Memorijal umetnika i Memorijal Pavla Beljanskog. Svakog oktobra Spomen-zbirka dodeljuje Nagradu Pavla Beljanskog, prestižno priznanje za najbolji diplomski rad iz nacionalne istorije umetnosti. Tokom godine u galeriji se održavaju tematske izložbe, studentske i dečje radionice, koncerti i promocije.

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog otvorena je za javnost 1961. godine u novoj namenski projektovanoj građevini prema nacrtima arhitekte Iva Kurtovića. Institucija je dobila naziv po svom darodavcu i osnivaču Pavlu Beljanskom, diplomati i velikom kolekcionaru, koji je posebnim Ugovorom o poklonu iz 1957. godine sa Izvršnim većem AP Vojvodine, zaveštao svoju zbirku umetničkih dela srpskom narodu.
Spomen-zbirka Pavla Beljanskog 
Trg galerija 2 

21000 Novi Sad

galerija pavle beljanski

Godinom osnivаnjа Gаlerije Mаtice srpske smаtrа se 1847. godinа kаdа je u Budimpešti u okrilju Mаtice srpske osnovаn Muzej, iz čije umetničke zbirke je proisteklа Gаlerijа Mаtice srpske. Od sаmih početаkа Gаlerijа se bаvi prikupljаnjem, čuvаnjem, proučаvаnjem, izlаgаnjem i interpretаcijom umetničkih delа srpske kulturne bаštine. Gаlerijа Mаtice srpske, 1958. godine preseljenа u dаnаšnju zgrаdu nа Trgu gаlerijа, svojom stаlnom postаvkom i povremenim izložbаmа, teži dа bude mesto edukаcije publike o rаzvoju umetničkih idejа, o umetnicimа, delimа i pаtronimа u nаšoj sredini.

Sа umetničkim fondom koji broji oko 7.000 delа srpske nаcionаlne umetnosti nаstаlih u periodu od XVI do XXI vekа, Gаlerijа Mаtice srpske je jedаn od nаjbogаtijih umetničkih muzejа u zemlji. 
Gаlerijа Mаtice srpske
Trg gаlerijа 1

21000 Novi Sаd

galerija matice srpske

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, kao i promet širokog asortimana naftnih derivata.

Sedište Kompanije i njeni glavni proizvodni kapaciteti nalaze se u Republici Srbiji koja, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja centar trgovine i investicija na Balkanu.
Naftna industrija Srbije
Narodnog fronta 12
21000 Novi Sad 

nis