shadow

Održivo upravljanje događajima

Slika: 
Održivo upravljanje događajima
U želji da organizatore muzičkih festivala inspiriše da svoje događaje učine „zelenijim“ i „pametnijim“ osnovana je GO GROUP. 
GO GROUP je nezavisni, panevropski kolektor ideja u industrijama koje se prepliću oko organizacije velikih događaja poput muzičkih festivala. GO GROUP je otvorena za sve zainteresovane koji podržavaju „Zelenu agendu“.
GO je skraćenica za green operation (zelene operacije), a osnovali su je Bucks Univerzitet, Green Events Europe Conference, Green Music Initiative (GMI) i Yourope (najveća evropska asocijacija festivala) kao evropsku instituciju za održivo upravljanje događajima. 
GO GROUP je uspešno nastala iz tri internacionalne radionice u Amsterdamu 2011. godine, potom u Budimpešti 2012. i Parizu prošle godine. Tokom susreta na AGORI, učesnici GO GROUP će predstaviti najbolje iz međunarodne prakse u održivim inovacijama u organizaciji muzičkih festivala i događaja. U saradnji sa Univerzitetom Bucks biće napravljen plan i program obuke za održivost festivala i manifestacija. 
Konferencije GO GROUP održaće se kao deo ovogodišnje AGORE, projekta EXIT fondacije, u Galeriji Pavla Beljanskog, u petak i subotu, 11. i 12. jula.