shadow

Univerzitet u Novom Sadu

U aprilu 2010. potpisan je Memorandum o saradnji između Univerziteta u Novom Sadu i Udruženja Exit uz podršku kompanije Carslberg Srbija. Memorandumom su definisani oblici buduće saradnje u edukaciji, stipendiranju i zapošljavanju studenata Univerziteta u Novom Sadu.

Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, Udruženje Exit je osnovalo fondaciju „The State of Exit“ koja će, u saradnji sa svojim dugogodišnjim partnerom festivala, kompanijom Carlsberg Srbija, omogućiti njihovo ostvarivanje. Ciljevi utvrđeni memorandumom su: otvaranje novih mogućnosti za dodatno kvalitetnije stručno i lično obrazovanje i podrška većem uključivanju studenata u društveni život. Ovi ciljevi će se ostvarivati kroz otvaranje mogućnosti za rad uz studije, obezbeđivanje stipendija za studiranje i studijska putovanja, podršku projektima studenata i studentskih organizacija i uključivanjem studenata u društvene i omladinske kampanje festivala Exit.

Univerzitet u Novom Sadu prošle godine je obeležio pola veka postojanja, a na njemu danas studira oko 46.000 studenata i radi oko 4.100 nastavnika, saradnika i drugih zaposlenih. Među studentima osnovnih studija u Novom Sadu, Subotici, Somboru i Zrenjaninu, gde se nalaze fakulteti Univerziteta, čak preko 800 njih su najbolji studenti sa prosekom ocena u toku studiranja preko 9,00.

Univerzitet u Novom Sadu kroz aktivnosti „State of Exit“ fondacijе nastavlja da unapređuje mogućnosti za kvalitetnije studiranje svojih studenata, uključujući podršku novim programima stipendiranja, unapređenja međunarodne mobilnosti studenata i razvoja studentskog aktivizma kroz realizaciju različitih studentskih projekata.