shadow

Ogroman potencijal kreativnih industrija za regionalnu saradnju

Slika: 
Ogroman potencijal kreativnih industrija za regionalnu saradnju
Trećeg dana konferencije Forum mladih lidera Regiona, koja se u Novom Sadu održava u organizaciji novosadske kancelarije Evropskog pokreta, EXIT Fondacija priredila je panel diskusuju pod nazivom Kreativne industrije i njihove mogućnosti za efikasnu prekograničnu saradnju u regionu.
Na prvom delu panela bilo je reči o tome kako kreativne industrije mogu da pomognu poboljšanju regionalne saradnje, prevashodno među maladima. Predstavljeni su primeri nekih od najpoznatajih organizacija kreativne industrije kao što su EXIT Festiva, Mikser, start-ap scena...
Jedan od zaključaka sa ovog panela je da Balkan ima veliki potencijal u kreaitvnosti mladih ljudi. Zajednička je ocena da postoji ogroman neiskorišćen prostor za regionalnu saradnju, jer kreativna industrija i kultura su oblasti koje na najbolji način povezuju ljude.
Ipak, ukazano je i na neprepoznavanje potencijala kreativne industrije od strane vlada zemalja u Regionu. Sa druge strane, Evropska unija je, kroz program Kreativna Evropa, koji podržava kreativni sektor, učinila veliki korak ka ohrabrivanju mladih ljudi da samostalno krenu u realizaciju svojih kreativnih ideja i talenata.
Ivan Petrović, izvršni direktor EXIT fondacije je naglasio da nijedan pozitivan primer i veliki uspeh nije nastao kao posledica sistemske podrške države već isključivo individualnog napora.
- Svaki uspeh nastao je kao rezultat kreativnog stvaralaštva pojedinca ili grupe entuzijasta koji su istrajnim radom napravili velike stvari kao što je, u našem Regionu, EXIT Festival ili gejm studio EIPIX – rekao je Petrović.
27032015 - EXIT - Forum Mladih Lidera Regiona - Mreža Kreativnih Gradova 2
U popodnevnom delu panela Giorgio Andrian, UNESCO međunarodni ekspert za kreaitvne industrije predstavio je Mrežu kreativnih gradova koju je pokrenuo UNESCO (UNESCO Creative City Network). 
Prema njegovim rečima, Novi Sad je prepoznat kao jedan od centara kreativnih industrija u ovom delu sveta i ima sve potencijale da postane deo Mreže kreativnih gradova. Time bi Novi sad obezbedio ogromne benefite, među kojima su svakako brendiranje i pozicioniranje i privlačenje investitora.
Mreža kreativnih gradova UNESCO čini 28 gradova iz 19 zemalja, a osnovna misija je da razvije međunarodnu saradnju među gradovima koji su identifikovali kreativnost kao strateški faktor za održivi urbani razvoj kroz partnerstvo javnog i privatnog sektora, strukovnih organizacija, civilnog društva i kulturnih institucija u svim regionima sveta. 
Giorgio Andrian je najavio da će UNESCO uskoro otvoriti konkurs za prijem u Mrežu kreativnih gradova i naglasio da veruje da će, ukoliko bude aplicirao, Novi Sad sigurno postati deo prestižne internacionalne Mreže kreativnih gradova.
Sutra poslednjeg dana konferencije, između ostalog, održaće se panel Omladinska prestonica Evrope – Evropska inicijativa za aktivno učešće mladih u društvu, na kojoj će biti izneta iskustva dosadašnjih gradova Omladinskih prestonica Evrope, kao i aktivnosti koje zajednički sprovode partneri projekta Novi Sad Omladinska prestonica Evrope 2018. godine.
Konferencija Forum mladih lidera Regiona (Regional Youth Leadership Forum) okupila je u Novom Sadu oko dve stotine studenata završnih godina doktorskih i specijalističkih studija, medija i civilnog sektora iz zemalja Zapadnog Balkana sa ciljem da doprinese upoznavanju, razmeni iskustava i uspostvaljanju regionalne saradnje budućih lidera u ovom delu Evrope.