shadow

Konkurs za inovativno rešenje turističke promocije Grada Novog Sada

Slika: 
Konkurs za inovativno rešenje turističke promocije Grada Novog Sada
Društvo mladih istraživača „Branislav Bukurov“ i Dušan Kovačević direktor Exit Festival, dobitnik Februarske nagrade Grada Novog Sada za 2014. godinu sa zadovoljstvom pozivaju studente turizma i hotelijerstva da učestvuju na konkursu za inovativno rešenje turističke promocije Grada Novog Sada!
Za pet najboljih i najkreatvnijih ideja obezbeđene su nagrade:
1. nagrada je u novčanom iznosu od 60.000,00 dinara;
2. nagrada je u novčanom iznosu od 40.000,00 dinara;
3. nagrada je u novčanom iznosu od 30.000,00 dinara;
4. nagrada su tri kompleta ulaznica za Exit Festival 2015;
5. nagrada su tri jednodnevne ulaznice za Exit Festival 2015.
Konkurs je otvoren do 13. maja 2015. godine. Učesnici konkursa mogu biti studenti turizma ili hotelijerstva osnovnih diplomskih i master studija.
Jedna prijava može imati najviše tri koautora – s tim što se nagrada deli. 
Rešenje treba na bude napisano na maksimalno tri stranice – iz oblasti marketinga ili menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu, zatim aplikacije i slično. 
Dospele radove će ocenjivati stručna komisija sastavljena od članova u čijem sastavu su profesori, asistenti PMF-a i drugi članovi i nezavisni eksperti koji se bave ovim oblastima. 
Za dodatne informacije pogledajte sajt Depertmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, na adresi http://www.dgt.uns.ac.rs/news.php?extend.6705, a možete se obratiti i putem mejla: branislav.bukurov@gmail.com.